TOP

입주작가&기업

입주작가

제목 2P
작성자 관리자 조회수 464
첨부파일 작성일 2023-04-07
안녕하세요, 2P입니다!                           

▶ 연락처
  - email : 
Yellowpineapplepizza@naver.com
  - twitter : @2pineapplepizza

▶ 웹툰 강의 경력
  - 2022. 7~ 8 세종웹툰캠퍼스 강의
  - 2022 세종 반곡중학교 만화 창작 강의
  - 2020-2022 세종 대성고등학교 주간/야간 강의
  - 2021 세종 대성고등학교 겨울방학 특강
  - 2021 세종 소정초등학교 특강